Duchovní škola Centra Radost

Nabízíme 2 cykly duchovní  školy

Poznej sám sebe I, Poznej sám sebe II                                                                                                                                                                            

Poznej sám sebe I

Již téměř 30 let se soustavně a cíleně věnujeme duchovnímu poznání a posledních 13 let intenzivně pracujeme s lidmi.
Na základě svých zkušeností se snažíme vytvořit ucelený systém duchovního vědění,
jehož cílem je poznání a porozumění sobě i životu a co nejsnazší přechod do nového
způsobu žití – tedy nalezení vnitřního klidu, štěstí a udržení zdraví.

Seminářů bude celkem osm, vždy po jednom v měsíci.
Každý z nich je zaměřený na práci s jednou čakrou – na její pročištění, zharmonizování a rozšíření.
Pravidelnou spoučástí programu budou meditace a duchovní cvičení.

Je možné se přihlásit také na jednotlivé semináře zvlášť. Po absolvování každého semináře obdrží účastníci certifikát.

Místa konání:

Lektorky:  RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Cena za každý seminář: 800 Kč

Info a rezervace: radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213, 732 257 946

Náplň jednotlivých seminářů

1.seminář : 1. čakra 

Přijetí sebe a života na Zemi. Kdo jsem, odkud a kam jdu ?
Léčení rodových linií. Živel země.

2.seminář: 2. čakra 

Sebeúcta. Odpuštění.
Láska, emoce a vztahy v nové době. Živel vody.

3.seminář: 3.čakra 

Sebehodnota. Léčení strachů.
Životní energie a jak s ní zacházet. Živel ohně.

4.seminář: 4.čakra 

Sebeláska. Léčení duše – práce s vlastními citovými zraněními.
Rozpouštění ega. Živel vzduchu.

5.seminář: 5.čakra 

Sebevyjádření. Cesta ke svobodě.
Struktura lidské bytosti a potřeby jednotlivých složek.
Svoboda jako potřeba lidského ducha. Živel éter.

6.seminář: 6.čakra 
Otvírání intuice. Práce s energiemi andělů a Mistrů.
Léčebné techniky: energie nulového bodu – kvantová vlna,
Atlantská spirála věků, léčení Světlem,…

7.seminář: 7.čakra 

Já Jsem. Žití ve vědomí sebe.
Vesmírné zákony jako vyjádření kosmického řádu.
Úrovně vědomí. Energie osvícení.

8.seminář: Realita 5D 

Žití v novém systému. Rozvíjení nových čaker.
Automatická kresba.

 

 

Poznej sám sebe II

Již dávní zasvěcenci považovali člověka za mikrokosmos a Vesmír za makrokosmos a věděli, že chceme-li poznat a pochopit Vesmír, je třeba nejdříve poznat sami sebe.

Motto:

„Jedině ten, kdo dokáže rozpoznat a přijmout existenci svých pozitivních a negativních vlastností, se je může naučit ovládat, a tak si dopomoci k realizaci své svobodné vlastní pravé vůle a radostně žít.“

Seminářů bude celkem osm, vždy po jednom v měsíci.  Součástí každého semináře budou meditace a duchovní cvičení.Je možné se přihlásit na celou školu či na jednotlivé semináře zvlášť. Účastníci obdrží certifikát.

Místa konání: Valašské Meziříčí, obchůdek Ametyst

Lektorky: RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Cena za každý seminář: 800 Kč

Info a rezervace: radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213, 732 257 946

Náplň jednotlivých seminářů 

1 .seminář: Vědomí sebe  

Co je vědomí sebe, zvládnutí hlavních aspektů základních čaker,  cesta poznání a bdělosti, vnímání sebe.

2. seminář: Emoce, závislosti a lpění 

Důležitost emocí pro vzestup, co nám ukazují – nevědomé se dostává do  vědomí, strachy, připoutanost, omezení, minulé životy.

3. seminář: Sebeúcta, hranice a mantinely 

Úcta k sobě, co je v ovzduší úcty, utváření zdravých hranic.

4. seminář: Hodnota sebe 

Co je naše skutečná hodnota, co ji tvoří, odpoutání se od hodnot druhých, otevření svých pravých hodnot.

5. seminář: Touhy, přání a realizace sebe 

Co to znamená přát si pro sebe to nejvyšší, realizace v životě.

6. seminář: Důvěra a vnitřní jistota 

Z čeho vychází, jak ji v sobě otevřít.

7. seminář: Sebeláska 

Je jen jedna láska, utlumená frekvence nás samotných, kritika.

8. seminář: Rovnováha 

Nalezení rovnováhy uvnitř sebe, co nám ji ubírá, kde ztrácíme energii.

 

 

Vážení a milí,

v roce 2020 otevíráme další cyklus naší duchovní školy

Žij sebe sama  I

Úkolem tohoto roku (kdy podle starého chaldejského systému vládne naší planetě Luna) je naladění se na sebe, lepší vnímání sebe sama a současně odpojení se od vnějších vlivů – zejména tam, kde jsme citově a emočně angažováni.

Náš cyklus zahrnuje 6 témat – 6 programů, které nás nejvíce brzdí na cestě sami k sobě

1.Ignorance, nezájem /15.2.   –  cíl : otevření se zájmu o sebe, dovolit si věnovat se sobě

2.Arogance a pýcha / 21.3.cíl : pokora ve smyslu rovnosti všech a všeho, udržení vlastní energie

3. Agresivita, hněv / 25.4.cíl : mír uvnitř sebe

4. Zrada a křivda / 23.5. cíl : věrnost sám sobě

5. Závist a žárlivost / 6.6.cíl : přejícnost, otevření se hojnosti všeho

6. Vina a odsudky / 27.6.cíl : osvobození sebe

 

Všechny semináře tohoto cyklu budou probíhat na adrese

Odry, Mendlova 16

o sobotách v době od 14 do 17 hod.

Lektorky : RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Cena jednoho semináře je 800 Kč. (Pozn. Je možné se přihlásit na jednotlivé lekce zvlášť.)

Info a rezervace : radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213, 732 257 946