Nabídka a ceník služeb

RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Kineziologické odblokování

Zjišťování fyzických, duševních a duchovních příčin potíží, problémů a nemocí

a jejich náprava pomocí kineziologie, regresní terapie,  SRT a psychoterapie –

je možné při osobním sezení nebo přes Skype.

1600 Kč


Výklad andělských karet

600 Kč za 1/2 hod.


Zdravotní diagnostika Jonášovým přístrojem

Zjištění současného fyzického zdraví, informace o příčinách zdravotních potíží.

500 Kč


Bachovy esence

Namíchání směsi pro konkrétního člověka a situaci. Rozbor působení.

Vhodné při psychických potížích a zátěžích, depresi, stresu, apod.

180 Kč/ 50 ml


Diagnostika geopatogenních  a psychosomatických zón

Vliv spodní vody, půdních zlomů, různých druhů záření, elektrosmogu,..

Možnosti zmírnění jejich působení. Čištění prostoru včetně odvádění

přivtělených duší,  rušení prokletí, nežádoucích slibů, přísah, apod.

1800 Kč


Pozn.

Poradenství je možné uskutečnit i u Vás doma.  K ceně pak připočítáváme

4 Kč/ km


Témata přednášek

1) Cesta ke své duši
Hmotná, jemněhmotná a nehmotná úroveň bytí, Pojmy duše, duch a Vyšší Já.  Člověk  jako multidimenzionální bytost. Meditace: Spojení se svou duší.

2) Úrovně vědomí – od beznaděje k osvícení
Na stejnou situaci v životě je možné se dívat velmi rozdílně – záleží na úrovni  našeho vědomí. Stupnice úrovní lidského     vědomí a její vysvětlení. Propojení  úrovní vědomí s emocemi. Úloha Poslů Světla (tj. lidí s vysokým vědomím) v této době.

3) Jak uzdravit svá citová zranění ?
5 hlavních typů citových zranění: odmítnutí, opuštění, ponížení, zrada a křivda.
Jejich fyziognomické, psychické a zdravotní projevy. Zpracování a zvládnutí těchto zranění.

4) Ego, a co s ním ?
Ego jako část nás samotných, která nás odděluje od vlastní duše. Co je ego ? Jak vzniká a jak se projevuje ? Spojitost ega a citových zranění. Jak nakládat s egem svým i těch druhých ?

5) Andělé a jejich pomoc v našem životě
Andělé jako naši pomocníci a ochránci, návázání spojení s nimi, projevy jejich přítomnosti. Meditace: Spojení se svým Andělem Strážným.

6) Planetární archandělé a jejich vliv na náš život
Sedm archandělů, jež jsou regenty naší planety. Energie, kterými disponují, a oblasti života, v nichž nám mohou pomoci.

7) Poslání našich životů
Probíhající transformace planety a člověka. Odkaz Lemurie a Atlantidy. Cesta ze 3D do 5D, překonání duality, bytí v Jednotě, změna vědomí. Emoce jako brána mezi dimenzemi.

8) Vnitřní transformace
Charakteristika našeho Vesmíru. Vibrační změny na planetě (Schumannova frekvence, globální oteplování, změny magnetického pole a gravitace, narůstající vulkanická a tektonická činnost, změny klimatu,…). Přizpůsobování se nás samotných novým vibracím – zvládání negativních emocí, citových zranění a blokujících myšlenkových programů. Zdravé duchovní sebevědomí.

9) Kdo jsme, odkud a kam jdeme ?
Pojetí Boha, pojetí člověka. Princip tvoření. Poznání jako emocionální zkušenost. Jaká je naše životní cesta ? Rovnováha jako způsob žití. Meditace: Chrám uzdravení.

10) Pravidla pro zdravý a šťastný život v této době
Péče o fyzické a psychické zdraví. Vztah k sobě a k druhým. Plná zodpovědnost za vlastní život. Zdravá sebeláska. Napojení na svou intuici a její využití v životě.

11) Láska, emoce, vztahy
Stav vědomí 3D a stav vědomí 5D – jejich porovnání, projevy v běžném životě a promítnutí do oblasti vztahů. Úkoly dnešní doby.

12) Duchovní poselství Vánoc
Rytmus ročních období a působení archandělů v nich. Advent a 12 svatých nocí. Jemněhmotné děje probíhající na naší planetě o Štědrovečerní noci. Zrození a působení Ježíše Krista jako klíčová událost lidských dějin. Cesta od Ježíše ke  Kristu. Poselství Krista .Vliv archanděla Gabriela v čase Vánoc.

13) Práce se živly a posvátná geometrie
Aktuálně probíhající změny na planetě. Člověk jako 5-ti živlová bytost.
Charakteristika jednotlivých živlů. Význam elementu éter ve věku Vodnáře,
Vyrovnání elementů v nás. Práce s posvátnou geometrií.

14) Voda zázračná a tajemná
Voda, jak ji známe i neznáme. Voda a implozivní energie, přirozené chování vody, sociální chování vody. Nové pozoruhodné vědecké poznatky – čtvrté skupenstvívody (voda strukturovaná H3O2). Magické a mystické vlastnosti vody. Mariánská místa a léčivé prameny a studánky v našem kraji.

15) Žití ve vědomí sebe
Původ lidských bytostí na této planetě. Pád člověka. Princip oddělenostiv dualitě (3D) a princip propojenosti v systému jednoty (5D). Energie přijetí (sebe, lidí, situací) jako cesta ven z duality. Práce s jednotlivými čakrami.

16) Svoboda jako vítězství lidského ducha
Fáze vývoje planety Země. Naše současnost a co se v ní odehrává. Struktura lidskébytosti: tělo, duše, duch. Charakteristika a potřeby jednotlivých složek. Svoboda jako potřeba lidského ducha a jak se k ní propracovat.

17) Vesmírné zákony
Vesmírné (duchovní, univerzální či Boží) zákony jako vyjádření kosmického řádu. Některé důležité zákony – např. Zákon Jednoho. Zákon Já Jsem, Zákon hierarchie, Zákon sounáležitosti a užitečnosti, Zákon sebelásky, Zákon karmy,…

18) Životní energie
Charakteristika životní energie (čchi, prána) a její složka zemská a vesmírná. Energie jin a jang a jejich rovnováha v životě. Nesprávné nakládání s životní energií (plýtvání, blokování jejího proudění, obrácení proti sobě, nerespektování
vesmírných zákonů). Energetičtí upíři a co s nimi.

19) Cesta ke své duši skrze jednotlivé čakry                                                                                                                                                                                  Člověk jako třísložková bytost. Duše jako naše jemnohmotná součást. Čakry jako energetická centra. Aspekty jednotlivých čaker a jak žít, aby naše čakry fungovaly co nejlépe. Souvislosti s fyzickým tělem a naším zdravím.

20) O tom, co bude potom…                                                                                                                                                                                                               Struktura  aurických těl člověka. Smrt fyzického těla a první okamžiky po ní.  Co je důležité udělat bezprostředně po smrti blízkého člověka. Další cesta duše do astrální, mentální a kauzální roviny bytí. Doba mezi jednotlivými inkarnacemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

21) Energetické útoky a jak se proti nim chránit                                                                                                                                                                        Úrovně poznání: přírodovědné, magické a mystické. Co je magie ? Jaké jsou rozdíly mezi bílou a černou magií ? Energetičtí upíři a energetické vysávání. Co dělat, aby nám energetické útoky neškodily.                                                                                                                     

22)Vzestup planety – rok 2020 a léta následující                                                                                                                                                                        Změna vědomí lidí  jako  předpoklad změny reality. Nové děti – jejich schopnosti a možnosti.  Žití ve vyšších frekvenčních úrovních – úroveň Lásky, Radosti, Míru a Osvícení.

23)Doteky hvězdného nebe                                                                                                                                                                                                           Charakteristika našeho Vesmíru a jednotlivých dimenzí.  Úkol planety Země v rámci vývoje Vesmíru.  Galaktické  společenství – hvězdné systémy Orionu, Síria, Arkturu, Plejád, Lyry, Kassiopeji a dalších a jejich vztahy k naší planetě. Meditace.

24)Práh osvícení                                                                                                                                                                                                                                                Aktuální energie na naší planetě. Cesta do Jednoty a cesta k prahu Osvícení v každodenním životě.  Probuzení.  Navýšení osobních vibrací. Meditace.

25)Strom života jako symbol lidského těla                                                                                                                                                                                                    Sefirot a posvátná geometrie. Duchovní vývoj člověka jako cesta od kořenů stromu k jeho koruně. Význam jednotlivých orgánů  a     částí těla na této cestě. Meditace.

Nabídka seminářů        

1) Práce s kyvadlem I, II, III 

2) Spojení s duší a s Vyšším Já

3) Andělé a archandělé

4) Nanebevzatí Mistři

5) Čištění negativních energií

6) Atlantské energie

7) Atlantská spirála moudrosti věků

8) Čakry a jejich harmonizace

9) Aura

10)Léčení uvězněných emocí