Již 19 let se intenzivně věnujeme alternativním směrům vedoucím ke stanovení příčin životních potíží a problémů a jejich následné nápravě a léčení.
Zaměřujeme se na nejrůznější záležitosti – fyzická onemocnění, psychické problémy, vztahové čI finanční těžkosti.

Vycházíme ze skutečnosti, že lidské bytí zahrnuje složku fyzickou, duševní i duchovní. Na rozdíl od oficiálního lékařství uznáváme jako prvotní lidskou duši a lidského ducha.
A právě na ně se soustřeďujeme při práci s klientem, kdy hledáme jeho bloky, nesprávné náhledy a programy. Ty mohly vzniknout v tomto životě, v dětství, v prenatálním stadiu vývoje, ale také v minulých životech či existenci v jiných dimenzích.
Z našeho úhlu pohledu tudíž i fyzickou nemoc vnímáme až jako důsledek nerovnováhy v emocionální či mentální úrovni žití.
Vyvinuly jsme svou vlastní metodu diagnostiky a léčení. Vždy pracujeme v napojení na Vyšší Já své i klienta. Vycházíme především z kineziologie, používáme (pokud je třeba) regresní terapii, velmi často spirituální terapii.
Pracujeme s andělskými energiemi, energiemi Nanebevzetých Mistrů, Plejádských vyslanců Světla, světelnými systémy či Kristovou energií.
To vše doprovázíme psychologickým rozborem příčin problému. Z praktického hlediska využíváme k léčení kameny, tvarové zářiče, byliny a bylinné přípravky. Velmi dobré zkušenosti máme například s Bachovými esencemi.
Osm uplynulých let jsme provozovaly ezoterickou prodejnu Radost v Opavě a současně se věnovaly osobnímu poradenství. Získaly jsme zkušenosti z práce se stovkami klientů. Kromě řešení nejrůznějších zdravotních, vztahových záležitostí a fóbií máme velmi dobré výsledky při práci s dětmi (poruchy učení, problémy s vylučováním, noční můry, alergie, astmata, apod.).
Odvádíme negativní energie obtěžující lidi, čistíme energie domů a míst.
Jsme schopny určit geopatogenní zóny a pomoci se zmírněním jejich škodlivých účinků.
Je ale třeba zdůraznit, že každý člověk je zodpovědný sám za sebe a za svůj život.
Můžeme pomoci, poradit, vyčistit, co je v daném okamžiku dovoleno, ale hlavní práci musí odvést každý člověk sám za sebe.